Home / آموزش / روانشناسی معامله گری؛قسمت ششم (ترس از دست دادن)
روانشناسی معامله گری؛قسمت ششم (ترس از دست دادن)

روانشناسی معامله گری؛قسمت ششم (ترس از دست دادن)

روانشناسی معامله گری؛قسمت ششم (ترس از دست دادن)

ترس از دست دادن :در هر زمانی از روز، هزاران بازار وجود دارد که منتظر شما هستند.صدها هزار نمودار در بیست و چهار ساعت شبانه روز

و ۵ روز هفته در حال نوسان و حرکت هستند که هر تیک آن می تواند براي شما پولسازي کند.

برخوردن به معاملات از دست رفته می تواندچالشی واقعی

براي معامله گران باشد، و هر روز شما با پولهایی سر و کار دارید که وارد حساب معاملاتی تان نشده اند.

اینکه ببینید که این پول چقدر بوده است ذهنیت معامله گر را با چالشی جدي روبرو کرده

و منجر به اشتباهات بزرگ در معامله گري می شود.

ترس از دست دادن

هشت چیزي که معامله گرانی که از، ازدست دادن می ترسند، معمولا می گویند.

اگر خودتان را محصور در میان عبارتهاي زیر دیدید بدانید که ، ترس از ، ازدستدادن نقش زیادي

را در برنامه روزانه معامله گري شما بازي می کند:

می دانستم این طوري می شود؛

معامله گر در این حالت ستاپ را دنبال میکرده ولی موفق به گرفتن پوزیشن نشده است.

 

دیگه اجازه نمی دهم عقب بیافتم؛

معامله گر بعد از اینکه ورود به یک معامله را از دست داده ، در معامله بعدي زودتر وارد شده است.

 

امروز می توانم کلی پول بدست بیاورم؛

معامله گر خود را با ذهنیت منفعت طلبی تنبیه میکند.

براي این معامله بیشاز حد صبر کرده ام؛

معامله گر بخاطر اضطراب بیش از حد با یک فشار انگشت یک معامله را وارد میکند.

هنوزهم جا براي جلوتر رفتن دارد؛

معامله گري که در ابتداي کار در ورود به علت ترس تعلل کرده ، حالا خیلی دیر وارد معامله می شود.

یکحسی بهم میگه؛

معامله گر خود را متقاعد به ورود میکند درحالیکه ستاپ همه معیارهاي مناسب براي ورود را ندارد.

 

فقط یکبار؛

معامله گر پیرو تفکر سوداگري،امید دارد که در معامله پیروز شود.

عیبی نداره دارم با حجم کمی وارد پوزیشن میشوم؛

معامله گر زیر پا گذاشتن قوانین خود راتوجیه میکند.

 

چه چیزي باعث ایجاد معامله گري به خاطر ترس از ، از دست دادن موقعیت های معاملاتی میشود؟

معامله گري فعالیتی است بدون داشتن ابتدا و انتهاي مشخص، و همین که کامپیوتري که با آن اقدام به معامله گري می کنید را روشن کنید،

شما در وسط بازي هستید و هیچ وقت هم پایان نمی یابد.در فعالیتی که نه آغازش معلوم است و نه پایانش،

شما این امکان را دارید که همیشه در هر زمانی بتوانید یک تصمیمی بگیرید ،

مثلا می توانید وارد موقعیتی شوید که بطور بالقوه سود ده باشد و براي شما پولسازي کند.

اما بر خَلاف معامله گري فوتبال یا چرخاندن رولت(نوعی بازي شرط بندي و شانسی)

و یا بِلَکجک(نوعی بازي باکارت در قمار) شروع و پایان مشخصی دارند، و شما درآنها می دانید که کی باید شروع کنید

و بعد از اینکه بازي تمام شد هم دیگر نمی توانید چیزي را تغییر دهید و مجبورید نتیجه را بپذیرید. و جایی براي تفسیر نمی ماند،

شما(یا تیم شما)یا برده اید و یا باخته اید.

اما در معامله گري، بازي هیچ وقت شروع و پایان واقعی ندارد.و نتیجه نیز هیچ وقت قابل پیشبینی نیست

مگر اینکه شما معامله را ببندید.و حتی بعد از بستن نیز میتوانید بلافاصله به آن برگردید.

هر تیکی که در بازار می بینید سود هاي بالقوه اي را در خود دارد

و شما فقط به اندازه یک کلیک روي ماوس با این سودها فاصله دارید و به راحتی میتوانید

وارد شده و این سود ها را جذب کنید.به همین خاطر در نظر معامله گر از دست دادن معامله مثل گذاشتن

و باقی ماندن پول روي میز براي قمارباز است.

حال بیایید با هم نگاهی به سه سناریویی که در معامله گري بهنگام، از دست دادن موقعیت معاملاتی،

می تواند رخدهد بیاندازیم:

شما خیلی زود وارد معامله می شوید براي اینکه دوستندارید آن را از دستبدهید.

چقدر تا حالا این موضوع براي شما اتفاق افتاده ؟

پلن معاملاتی را ساخته اید، براي همه ي شرایطی که باید در موقعیت مورد نظرتان اتفاق بیافتد صبر کرده اید،

وآنوقت، قبل از اینکه ستاپ براي ورود کامل شود و قیمت به سطح مورد نظر شما براي ورود برسد،

ناگهان پروازمیکند و به نظر می رسد که می خواهد شما را جا بگذارد.

شما نمی توانید به این معامله اجازه بدهید که بدون شمابه جلو برود، درست نمی گویم؟

پس زود تر وارد می شوید، و قوانین خود را نقض می کنید.

ورود زود هنگام به معامله به معنی این است که ریسک شما افزوده شده ،

چرا که به علت ورود زود هنگام،الان محل قرار گیري حد ضرر از نقطه ورود خیلی دورتر است.

مضاف بر این ، زمانیکه معامله به سطح اصلی ورودرسید

به معامله يِ بازنده تان باید اضافه کنید و حتی ریسک را افزایش دهید.

این دو نکته نشان میدهد که چرا ورود زود هنگام ،

شما را در تعیین اندازه پوزیشن و مدیریت ریسک، با مشکل روبرو می کند.

و اتفاقی که پس از آن می افتد اینست که شما کار را با یک معامله بازنده به پایان می برید چون، منتظر همه

معیارهاي ورود ننشستید و و وارد معامله اي شدید که از اول نباید به آن ورود می کردید.

ترس از دست دادن اکوفارسی

 شما منتظر قیمت هستید تا ستاپ کامل شود ولی معامله شما را جا میگذارد.

از دست رفتن معامله اي که شما را جا می گذارد، بخاطر اینکه سیگنال ورود خیلی زود اتفاق افتاده است و همه يِ

معیارهاي شما را براي ورود نداشته است، خیلی دردناك است. معامله گرانی که در ذهنیت معامله يِ از دست رفته

هستند، معمولا علاقه دارند که قیمت را تعقیب کنند و یا در معامله يِ بعدي زودتر وارد شوند.

در ادامه با هم خواهیم دید که چرا این موضوع ایده خوبی نیست.

معامله گرانی که معاملاتی را ازدست می دهند، وقایع را کاملا اشتباه تفسیر می کنند. واقعیت این است که ستاپ این

معاملات بر مبناي قوانین شما نبوده و شما قوانین خود را بنا به دلایلی وضع کرده اید. شاید گاهی با نقض کردن

قوانین تان بتوانید در بعضی از معاملات برنده باشید ، ولی مطمئنا در دراز مدت ،

این قوانین هستند که می توانند ازشما و سرمایه تان محافظت کنند.

همیشه به خودتان یاداوري کنید که ، شاید یک سناریویی یک معامله يِ قابل قبول بر اساس قوانین شخص دیگري

داشته باشد ولی این سناریو براي شما نیست!! فرصتهاي سود ده در همه زمانها وجود دارند، و قرار نیست که شما

در همه این فرصتها مشارکت کنید. و در واقع قوانین شما اجازه درگیر شدن

با بعضی از این میلیونها فرصت معاملهگري را که در روز ایجاد می شود میدهد.

شما صبر می کنید تا به یکستاپ کامل برسید.

البته و صد البته ، این سناریو ایده آل ترین است و راه درست همین است. راه هایی وجود دارد تا ما بتوانیم به ذهنیتصحیح برسیم،

بنابراین رسیدن به معاملات خوب چندان هم کار غیر ممکنی نیست، ولی باید نرمال و طبیعی برخوردکرد.

یک پلن و یک چک لیست معاملاتی دو ابزار بسیار مهمی هستند که معامله گران باید داشته باشند که در این

مورد قبلا با هم صحبت کردیم. شما در پلن معاملاتی تان از قبل سناریوهاي یک معامله داراي پتانسیل مناسب سودرا ترسیم کرده اید

بنابراین، زمانی که جلسات(سشن هاي ) معاملاتی تان شروع شد، کاري که باید بکنید این است که

فقط صبر کنید تا معیارهاي ورود شما محقق شوند. چک لیست شما را محاسبه گر نگه می دارد و پیشرفت معامله را برایتان به نمایشمی گذارد.

اقدام بر علیه قوانین معاملاتی زمانی که این دو ابزار جلوي چشم تان باشد و به شما بگویند که باید صبر بکنید ، سخت تر میشود.

و شما در آن وقتبا وجود این دو ابزار باید بتوانید که خودتان را براي نقض کردن قوانین تان متقاعد کنیدکه البته بعید میدانم بتوانید چنین کاري را انجام دهید.

مارتی شوارتز در این زمینه میگوید:

”من همیشه چک لیستم را مرور می کنم، چک لیست من یک برگه يِ دست نویس است که با روکشِ پلاستیکی به گوشه سمت راست میزَم چسبانده ام که در

هر حالتی جلوي چِشمم باشد و نتوانم از ان چشم پوشی کنم.“

 

ادامه دارد…

روانشناسی معامله گری؛قسمت پنجم (پنج مرحله که معامله گران معمولا از آن عبور می کنند)

 

 

About admin

Check Also

نمودار جریان نقدینگی حقیقیها در بورس تا ۲۴ اردیبهشت

نمودار جریان نقدینگی حقیقیها در بورس تا ۲۴ اردیبهشت : امروز سه راند متفاوت در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *