Home / Tag Archives: تاثیر احساس بر معامله

Tag Archives: تاثیر احساس بر معامله

تاثیر عملکرد دو نیم کره در سرمایه گذاری

تاثیر عملکرد دو نیم کره در سرمایه گذاری

تاثیر عملکرد دو نیم کره در سرمایه گذاری: عده اي از ما به صورت ذاتي كار با اعداد را دوست داريم فلسفه به دلمان مينشيند معمولا در برخورد با وقايع و پديده ها ريز بين و نكته سنج هستيم، برنامه ريزي و طبقه بندي كارها خوراك ماست در مقابل

Read More »