Home / Tag Archives: تاثیر عملکرد دو نیم کره در سرمایه گذاری

Tag Archives: تاثیر عملکرد دو نیم کره در سرمایه گذاری

تاثیر عملکرد دو نیم کره در سرمایه گذاری

تاثیر عملکرد دو نیم کره در سرمایه گذاری

تاثیر عملکرد دو نیم کره در سرمایه گذاری: عده اي از ما به صورت ذاتي كار با اعداد را دوست داريم فلسفه به دلمان مينشيند معمولا در برخورد با وقايع و پديده ها ريز بين و نكته سنج هستيم، برنامه ريزي و طبقه بندي كارها خوراك ماست در مقابل

Read More »