Home / Tag Archives: معامله گری یا قماربازی

Tag Archives: معامله گری یا قماربازی

روانشناسی معامله گری؛قسمت هشتم (معامله گری مانند قماربازی!)

کار هایی که از قمار بازان باید یاد گرفت

معامله گری مانند قماربازی : قبلا در مقاله ی معامله گر یا قمارباز؟ به بررسی کارهایی که معامله گران انجام داده و همانند برخی قمار بازان دچار ضرر می شوند را بررسی کردیم. حال آن را از دیدی دیگر در این مقاله نگاه می کنیم. کتی هولبرت یک قمار باز …

Read More »

معامله گر یا قمارباز؟

معامله گر یا قمارباز؟

معامله گر یا قمارباز؟:بدترین محرک برای معامله گری طمع است. بازار همیشه طمع را مجازات می کند و در عوض به میانه رو ها پاداش می دهد. یک مرز باریک بین معامله گران و قمار بازان وجود دارد. هر وقت صحبت از پول واقعی باشد، کسانی هستند که کورکورانه شانس …

Read More »